รวมเบอร์ฉุกเฉินที่คนเดินทางต้องรู้ 2567

รวมเบอร์ฉุกเฉินที่คนเดินทางต้องรู้ 2567

รวมเบอร์ฉุกเฉินที่คนเดินทางต้องรู้ 2567

เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมของทุกปีเต็มไปด้วยวันหยุดยาว ผู้คนเดินทางกันคับคั่ง มีผู้ใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติ อุบัติเหตุบนท้องถนนจึงเพิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว จะทำอย่างไร จะโทรไปไหน เบอร์โทรศัพท์จำเป็นที่ต้องใช้ในยามฉุกเฉินก็กลายเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาทันที วันนี้ Goo Inspection รวบรวมเบอร์สำคัญมาให้แล้วครับ

เบอร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

191 – เบอร์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1193 – เบอร์ ตำรวจทางหลวง
199 – เบอร์ แจ้งเหตุไฟไหม้/ดับเพลิง
1300 – เบอร์ แจ้งคนหาย
192 – เบอร์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1195 – เบอร์ กองปราบ (สายด่วนแจ้งเหตุอาชญากรรม คดีร้ายแรง)
1192 – เบอร์ ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถ (แจ้งรถหาย)
1196 – เบอร์ แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ
1677 – เบอร์ ร่วมด้วยช่วยกัน

เบอร์โทรฉุกเฉิน การแพทย์และโรงพยาบาล

1669 – เบอร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ทั่วประเทศ)
1554 – เบอร์ หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1646 – เบอร์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (กทม.)
1691 – เบอร์ โรงพยาบาลตำรวจ
1784 – เบอร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1667 – เบอร์ สายด่วนกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรฉุกเฉิน การท่องเที่ยว

1644 – เบอร์ สวพ. FM91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและจราจร
1543 – เบอร์ กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1155 – เบอร์ ตำรวจท่องเที่ยว (แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว)
1690 – เบอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
1146 – เบอร์ กรมทางหลวงชนบท
02-134-4077 – เบอร์ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC)

เบอร์ฉุกเฉิน Call Center ธนาคาร

1333 – เบอร์ ธนาคารกรุงเทพ
1115 – เบอร์ ธนาคารออมสิน
1302 – เบอร์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
1770 – เบอร์ ธนาคารธนชาต
1572 – เบอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1558 – เบอร์ ธนาคารทหารไทย
1588 – เบอร์ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (Citibank Thailand)
02-777-7777 – เบอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์
02-888-8888 – เบอร์ ธนาคารกสิกรไทย
02-633-6000 – เบอร์ ธนาคารทิสโก้
02-359-0000 – เบอร์ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
02-285-1555 – เบอร์ ธนาคารยูโอบี (UOB)
02-629-5588 – เบอร์ ธนาคารไอซีบีซี (ICBC Thai)