เกี่ยวกับเรา
Goo Inspection ให้บริการเป็นคนกลางในการตรวจสภาพรถยนต์ใช้แล้ว
การตรวจรถของเรามุ่งเน้นการตรวจสอบโครงสร้าง ร่องรอยของอุบัติเหตุ ชนหนัก น้ำท่วม การเสื่อมสภาพของอะไหล่ต่างๆของรถ โดยตรวจสอบรอบคัน ทั้งภายนอก ภายใน เครื่องยนต์ ตรวจละเอียดสูงสุด 344 จุด หลังตรวจเสร็จ เราจะส่งมอบรายงานการตรวจให้ดีลเลอร์ รวมถึงอัพเดทข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ ลูกค้าที่สนใจสามารถสืบค้น หรือขอดูรายงานจากดีลเลอร์ได้เลย

ประวัติของเรา

ในอดีต คนญี่ปุ่นมักจะเผชิญกับความยากลำบากในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง เพราะตลาดขาดความโปร่งใส และคนซื้อก็ขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อรถมือสอง การซื้อขายรถจึงเกิดขึ้นตามความพอใจของผู้ขายเป็นหลัก ช่องว่างในตลาดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ PROTO Coporation เริ่มพัฒนาธุรกิจตรวจสภาพรถยนต์มือสอง บุกเบิกตลาดตรวจสภาพรถในปีค.ศ. 2002
PROTO Corporation เป็นบริษัทมหาชนของญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง อีกทั้งยังทำสื่อเกี่ยวกับรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Goo Magazine และ Goo-net ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเริ่มประสบความสำเร็จในธุรกิจตรวจสภาพรถมือสอง ได้สร้างแบรนด์ใหม่ คือ Goo Inspection ภายใต้บริษัทลูก "คาร์ เครโดะ" เพื่อขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มาตรฐานของเรา

Goo ได้รับการรับรองจาก JAAA (Japan Automobile Appraisal Association) สมาคมประเมินสภาพรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ปัจจุบัน Goo ทดสอบรถยนต์มาแล้วมากกว่า 5 ล้านคัน สะสมรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การทำงานที่ผ่านมาด้วยระบบ AI กับเครื่องมือเสริมอีกมากมายเช่น ระบบเตือนจุดเสียหายร้ายแรงหรือจุดบกพร่องที่อาจถูกมองข้ามไป รวมถึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุน Inspector(นักตรวจสภาพรถ) เพื่อคุณภาพการตรวจสภาพทีดีที่สุด

เกณฑ์การตรวจของเรา

ภายนอก / ในรถ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

โครงสร้าง

สภาพดีเยี่ยม
ไม่พบความเสียหายใดๆ

สภาพดี
มีร่องรอยการชนโครงสร้างด้านหน้า / หลัง

ยอมรับได้
มีร่องรอยการชนโครงมากกว่าระดับแรก

ต้องปรับปรุง
มีร่องรอยการชนโครงส่วนที่นั่งผู้โดยสาร

ร่องรอยคราบน้ำ

Lev 1
มีคราบน้ำใต้เบาะนั่งรถ

Lev 2
มีคราบน้ำระดับเบาะนั่ง

Lev 3
มีคราบน้ำสูงกว่าเบาะนั่ง

เครื่องยนต์

สภาพดี
ไม่พบความผิดปกติ

ทำไมต้อง

ตรวจละเอียดสูงสุด 344 จุด

ให้คะแนนเป็นดาว รายงานเข้าใจง่าย

ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐานจากญี่ปุ่น

เสริมความ "มั่นใจ" ในการซื้อ-ขายรถ

ตัวอย่างรายงานการตรวจรถ