Goo Inspection เข้าร่วมกิจกรรม Used Car Rally ครั้งที่ 3

Goo Inspection เข้าร่วมกิจกรรม Used Car Rally ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

บริษัท คาร์ เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม Used Car Rally ครั้งที่ 3 จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการนถยนต์ใช้แล้ว โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในสมาคม สถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้เข้ารับความร่วมมือจากกูรูด้านรถยนต์ อ.พัฒนเดช ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้